studentportalen liu

Start, Studentportalen - Uppsala universitet

How do I register? Information about when, where and how the student is to register is found on the course page in Student Portal. As a new student, you must:.

Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk

Studentportalen - Kravlista för nytt tekniskt portalramverk. Skall. Generella ... portalen (exempel på system: TimeEdit, Kurt, Ladok, Kursdatabasen, LiU-kortet, etc).

Lisam och Studentportalen: IT-stöd: LiU student: Linköpings universitet

Lisam och Studentportalen är de två viktigaste IT-tjänsterna för studier på Linköpings universitet. Du loggar in i tjänsterna med ditt LiU-ID. Om du är ny student ...

Similar Search

Last Search

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.